• TASUTA tarne al 100€

 • EPOXY ONE 99%

  10 8 km-ta

  100ml

  Epoxy One 99% eemaldab epoksiidi pinnalt õhumullid ja loob hämmastavaid värviefekte kasutades koos metallikpulbritega. Spray-pudel tagab ühtlase suure udupihustuse, mis sobib ideaalselt epoksiidpinna ühtlaselt katmiseks. Epoxy One 99% kasutades näeb teie projekt veelgi parem välja. Sprei tagab pindpinevuse langemise ja õhumullide kiirema elimineerimise.

  Antud toode sobib ka tööriistade puhastamiseks ja vedela epoksiidi eemaldamiseks.

  Kirjeldus

  Kuidas Epoxy One 99% kasutada?

  Peale epoksiidi valamist laske mullidel pinnale tõusta. Pihustage toodet üks kord epoksiidi pinnale. Mõne aja möödudes pihustage vajadusel uuesti. Ärge pihustage liiga palju, suures koguses toodet võib mõjutada ka epoksiidi.

  Eemaldab epoksiidi pinnalt mullid.

  Võimalik luua pigmentidele efekte.

  Vormide puhastamiseks.

  Tööriistade puhastamiseks.

  Vedela epoksiidi puhastamiseks.

  Universaalne epoksiidtööriist.

  P243 Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261 Vältida tolmu auru/pihustatud aine sissehingamisel. P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P303+P361+P353 NAHALE SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Toode sisaldab isopropanooli.

  Hoiusta lastele kättesaamatus kohas!

  Ära hoiusta otsese päikese käes!

  Kasuta ainult õues või hea ventilatsiooniga ruumides!

   

  0
   0
   Ostukorv
   Ostukorv on tühiTagasi poodi