Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume
sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda) 

Kellele:
FS ESTONIA OÜ , Viljandi mnt 75/1 , Tartumaa 61713
Tel: +372 56 232 968. Email: epo@fsestonia.ee


Käesolevaga taganen/taganeme (…………………………………) lepingust,
mille esemeks on järgmine asi (……………………………………….).


Tellimuse esitamise kuupäev / asja kättesaamise kuupäev ……………..

 

Tarbija nimi / tarbijate nimed ………………


Tarbija aadress / tarbijate aadressid …………………….


Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm
esitatakse paberil) ………………………………


Kuupäev ………………