taganemisavaldus

TAGANEMISAVALDUS

Taganemisavaldus

Täitke ja tagastage käesolev avaldus üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda!

 

Lepingust taganemise avaldus

FS ESTONIA OÜ, Tartumaa, Kambja vald, Õssu küla, Viljandi mnt 75/1, 61713

e-posti aadress: epo@fsestonia.ee

 

 

Käesolevaga taganen lepingust, mille eseme(te)ks on tellimuse ................................ (tellimuse number) alusel ostetud toode/tooted:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tellimuse olen kätte saanud  .... / ..... / ................ (kuupäev, kuu, aasta)

 

 

Kliendi nimi:

Kliendi aadress:

Kliendi allkiri

(kui käesolev avaldus esitatakse paberil)

Kuupäev