Be Art Bubblemaster 450ml

10.00

Be Art Bubblemaster eemaldab epoksiidi pinnalt õhumullid või loob hämmastavaid värviefekte kasutades koos metallikpulbritega. Bubblemaster on universaalne epoksiiditööriist, kuna sellel on mitu otstarvet. Spray-pudel tagab ühtlase suure udupihustuse, mis sobib ideaalselt epoksiidipinna ühtlaselt katmiseks. Be Art Bubblemasterit kasutades näeb teie projekt veelgi parem välja. Sprei tagab pindpinevuse langemise ja õhumullide kiirema elimineerimise.

Gaasipõleti puudused mis on Bubblemasteriga välistatud:

 • Epoksiidi kahjustamine leegiga
 • Epoksiidi kolletumine liigsest kuumusest
 • Pealmine kiht kõvastub liiga kiiresti ja võib projekti kahjustada
 • Võib muutuda eksotermiliseks ja laseb epoksiidi “keema”
 • Silikoonvormide kahjustamine

Antud toode sobib ka tööriistade puhastamiseks ja vedela epoksiidi eemaldamiseks. Sobib ka silikoonvormide puhastamiseks.

Loading...

Kirjeldus

Kuidas be art bubblemasterit kasutada?

 

Peale epoksiidi valamist laske mullidel pinnale tõusta. Pihustage toodet üks kord epoksiidi pinnale. Mõne aja möödudes Pihustage vajadusel uuesti. Ärge pihustage liiga palju, suures koguses toodet võib mõjutada ka epoksiidi.

 1. Eemaldab epoksiidi pinnalt mullid.
 2. Võimalik luua pigmentidele effekte.
 3. Vormide puhastamiseks.
 4. Tööriistade puhastamiseks.
 5. Vedela epoksiidi puhastamiseks.
 6. Universaalne epoksiiditööriist.

 

P243 Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P261 Vältida tolmu auru/pihustatud aine sissehingamist.

P271 käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.

P303+P361+P353 NAHALE SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.

P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimeteda kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Toode sisaldab Isopropanooli

 

 

Hoiusta lastele kättesaamatus kohas!

Ära hoiusta otsese päikse käes!

Kasuta ainult õues või hea ventilatsiooniga ruumides!