Be Art UV epoksiid 100g

15.00

Be Art UV epoksiid sobib parandustöödeks vooglaual, detailide liimimiseks, ehete valmistamiseks ja paljuks muuks. UV vaik on professionaalne ühekomponentne geelitaoline väga läbipaistev vaik. Kõveneb UV valguse mõjul. Selle jaoks saad kasutada UV lampi või päiksepaistelist ilma. UV vaigul on suurepärane mehaaniline vastupidavus, väga hea löögitugevus ja kuumakindlus. NB! Ei sobi suuremahulisteks valudeks (nt tuhatoos vms.).

71 laos (saab järeltellida)

Kategooriad: ,
Loading...

Kirjeldus

  • Soovituslik valamise kõrgus: maksimum 2 cm (20 mm)
  • Kuumakindlus: umbes 93°C
  • Üks komponent, kõvendit pole vaja
  • Soovitatav UV-valguse allika kaugus: umbes 12-15 cm
  • Soovitatav UV-lambi võimsus: 9w-18w (UV 365nm – 405nm)
  • Kõvenemisaeg 2cm: (UV 9w-18w 120-150s, 36w 90-150s)
  • Suurepärane külmakindlus kuni ca -45°C

 

HOIATUS!
H315 Põhjustab nahaärritust. H317 võib põhjustada allergilisi nahareaktsioone. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. P101 Kui on vaja arstiabi, hoidke käepärast toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P261 Vältida aurude sissehingamist. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseprille/näokaitset. P305+P351+P338-SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Võimalusel eemaldage kontaktläätsed. Jätkake loputamist. P314 Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele.