1. KORRALDAJA

1.1. Kampaaniat korraldab FS ESTONIA OÜ, registreeritud asukoht Viljandi mnt 75/1 , Tartu, Estonia, registrikood 14102796, e-post info@fsestonia.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. KAMPAANIA PERIOOD

2.1. Kampaania “EPOMEISTER 2021” (edaspidi: Kampaania) toimub internetis ajavahemikul 01.12.2021-31.01.2022 (edaspidi: Kampaania periood).

3. KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

3.1. Kampaania puhul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga.

3.2. Kampaanias ja loosimises osalevad kõik täisealised isikud, kes on soetanud e-poest epoksiid.ee kaupu alates 01.01.2021. Kampaanias ei saa osaleda FS ESTONIA OÜ töötajad. Ostu tõestab arve number.

3.3. Kampaanias osaleja nõustub Kampaania reeglitega.

3.4. Osavõtja kohta on lubatud piiramatu arv osavõtutaotlusi.

3.5. Korraldaja jätab endale õiguse muuta kampaania tingimusi.

3.6. Osalemine alates 18. eluaastast.

4. AUHIND, AUHINNAFOND JA AUHINNA VÕITMINE

4.1. Kampaania auhindadeks on;

Esikoht 1000 € puhtalt kätte,
teine koht epoksiid.ee kinkekaart väärtusega 500 € ,
kolmas koht epoksiid.ee kinkekaart väärtusega 300€ .

4.2. Võitjad selgitatab välja žürii.

4.4. Võitjatega võetakse personaalselt ühendust.

4.5. Auhinna üleandmiseks vajab Korraldaja Osavõtjalt järgmisi andmeid: võitja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood (vanuse kontrollimiseks), postiaadress või pakiautomaadi asukoht auhinna üleandmiseks või pangakonto numbrit rahalise auhinna ülekande tegemiseks.

4.6. Kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada Korraldajast sõltumatul põhjusel 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist või kui võitja loobub auhinnast, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja auhinna üleandmisest kõrvalejäämise eest ja võib loosida uue võitja.

4.7. Välja loositud auhindade eest tasub riiklikud maksud FS ESTONIA OÜ.

4.8. Auhindu ei vahetata teist liiki auhinna vastu.

5. MUUD TINGIMUSED

5.1. Kampaania tingimused avaldatakse ja Kampaania viiakse läbi eesti keeles.

5.2. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

5.3. Kõik Kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult märkega „EPOMEISTER“ hiljemalt ühe (1) nädala jooksul pärast Kampaania perioodi lõppemist Korraldaja meiliaadressile info@fsestonia.ee.

5.4. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Kampaania toimumiskohas.

5.5. Osaleja kinnitab, et on teadlik, et Kampaanias osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt FS ESTONIA OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele. Kampaania raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda tema isikuandmeid Kampaania läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), võitjale auhinna üleandmiseks ning Kampaaniaga seotud informatsiooni edastamiseks.

5.6. Korraldaja lahendab pretensioonid 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.

 

Tähtis info 2022. Jaanuar 31 , Reeglite muudatus

 

Täname kõiki Epomeister 2021 osalejaid!

Oleme märganud ja meie poole pöördutud murega, et töödele meeldimiste (like) kogumiseks on kasutatud ebaasusaid võtteid (tasulised teenused jne). Selle tõttu ei ole enam kõigi osalejate suhtes aus määrata võitjat meeldimiste arvu järgi.

Oleme otsustanud, et võitja valib žürii.

Võitjate valimisel hinnatakse töö originaalsust, keerukust ja materjalide käsitlust.

Võitjad avaldame 01.02.2022